www.monom.si
Multimedia project "Green Transformer" is a carbon-free transformation of industrial noise, recorded by music composer and producer Monom at a nearby coal mine and thermal power plant, into music. The music is an eclectic mix of modulated industrial electro-mechanical sounds, which are an essential part of urban rhythms, harmonies and melodies and also reach into the fields of green transformations, as only "green" electricity produced in his solar power plant was used. The project is enhanced with artwork from the "Industrial Motifs" cycle by graduate painter and master of fine arts Stojan Špegel. With the aid of contemporary graphic techniques, his artwork was specifically changed for this project from static images into dynamic, lively visuals that simultaneously tell new stories.
Strokovna komisija Ministrstva za kulturo ocenjuje kakovost projekta “Zelen transformator” in njegovo vsebinsko zaokroženost, celovitost in inovativnost kot presežno, avtor Stane Špegel pa z njim izkazuje izjemno inovativnost sinteze urbanega, industrijskega in naravnega zvoka.
ZELENI TRANSFORMATOR Velenje je mesto, ki je zraslo na premogu, rudarska tradicija pa je močno zaznamovala razvoj mesta in življenja tukajšnjih prebivalcev. 145-letnemu izkopavanju premoga v rudniku Velenje se očitno vse bolj bliža konec. Prav tako obratovanju Termoelektrarne Šoštanj. Oba industrijska pogona sta v preteklosti poleg degradacije okolja bila tudi izvor zvočnega onesnaževanja Šaleške doline. Stane Špegel j e skladatelj in avtor multimedijskih vsebin zelo vpet v dogajanje v Šaleški dolini, zato je še pred začetkom zapiranja teh energetskih objektov, posnel album »Zeleni transformator« z desetimi avtorskimi skladbami. Te so v pretežni meri komponirane iz moduliranih »industrijskih« zvokov, ki jih je v zadnjih nekaj letih posnel v rudniku lignita, muzeju premogovništva, termoelektrarni in okolici klasirnice ter deponije premoga. Album je tako eklektična mešanica industrijskih elektro-mehanskih zvokov, ki so bistveni del urbanih ritmov, harmonij in melodij. Te segajo tudi v polja zelenih transformacij, saj je bila pri nastajanju tega projekta uporabljana le »zelena« električna energija proizvedena v domači solarni elektrarni. Gre torej za brezogljično transformacijo industrijskega hrupa v glasbo in obenem pogled v prihodnost ob vse bolj prisotni peti industrijski revoluciji. Glasbeni album je založila renomirana založba Magnatune iz ZDA. Projekt je nadgrajen še z likovnimi deli diplomiranega slikarja in magistra likovnih umetnosti Stojana Špegla i z njegovega cikla »Industrijski motivi«. Posebej za ta projekt je Stane njegova likovna dela s pomočjo sodobnih grafičnih orodij iz statičnih podob transformiral v gibajoče, žive slike, ki prinašajo tudi nove zgodbe. Rezultat te transformacije je ta postindustrijski pop art tudi pričevalec časa in zgodovinski spomin.
POST-INDUSTRIAL POP ART & MUSIC STANE + STOJAN ŠPEGEL multimedijski projekt Welcome to the Virtual Gallery. You’re visitor no.: 0527