Biography monom
Stane Špegel, auch bekannt als Monom, HouseMouse und Stanislav, ist seit vier Jahrzehnten als Komponist, Instrumentalist, Produzent und Autor von Multimedia-Inhalten auf der slowenischen Kunstszene aktiv. Er hat 23 stilistisch vielfältige Musikalben als Solokünstler veröffentlicht sowie 10 weitere als Mitglied verschiedener Bands (The Stoj, Fuzzit, Amfibia, Neurobic, BioNet, Dig, Kissik usw.). Als Mitglied des Kollektivs Microtrip trat er in den letzten zwei Jahrzehnten auf allen wichtigen und bedeutenden Festivals für elektronische und experimentelle Musik in Mitteleuropa auf. Seine Kompositionen wurden auf mehreren nationalen und internationalen Musiksammlungen veröffentlicht. Er arbeitet auch an Remixen von Songs ausländischer Autoren (Air, Jamez, Chris Liebing, Sestre, Elevators, Eric Satie usw.) und hat mehrere internationale Musikwettbewerbe gewonnen. Er ist auch an der Produktion von Musikinstrumenten für Theater- und Tanzvorführungen und Feierlichkeiten beteiligt. Er hat bereits mehr als zwanzig Solo-Musik-Visual-Performances / Ausstellungen erstellt, bei denen er seine Skulpturen, Grafiken, Relief-Landschaften und Videofilme mit seiner eigenen Musik begleitet. Er hat mit seinen Videofilmen an mehreren nationalen und internationalen Videofestivals teilgenommen. Er ist der Autor, Mit-Drehbuchautor und Regisseur mehrerer staatlicher, kultureller, mode- und sportbezogener Veranstaltungen und Gedenkfeiern. Stane ist auch ein Designer für visuelle Kommunikation, Fotograf, Video-Kameramann und Editor, Webdesigner und städtischer Bio-Bauer. Von 1991 bis 2019 war er Musikredakteur bei Radio Celje.
Stane Špegel, also known as Monom, HouseMouse, and Stanislav, has been active in the Slovenian arts scene as a composer, instrumentalist, producer, and creator of multimedia content for four decades. He has released 23 solo albums that cover a wide range of styles, as well as 10 albums as a member of various bands (The Stoj, Fuzzit, Amfibia, Neurobic, BioNet, Dig, Kissik, etc.). As a member of the Microtrip collective, he has performed at all of the major electronic and experimental music festivals in Central Europe over the past twenty years. His compositions have appeared on several domestic and international music compilations, and he has also produced remixes for tracks by foreign artists such as Air, Jamez, Chris Liebing, Sestre, Elevators, and Eric Satie. He has won numerous international music competitions and contests as well. In addition to his work as a musician, Stane is also involved in creating musical equipment for theatrical and dance performances, as well as for public events. He has produced more than twenty solo music-visual performances/exhibitions that combine his sculptures, graphics, relief landscapes, and video films with his original music. His video films have been featured at several domestic and international video festivals as well. Stane has also written, co-written, and directed multiple commemorative events for political, cultural, fashion, and sports occasions. Beyond his music and event-related work, Stane is also a visual communications designer, photographer, video cameraman and editor, website designer, and urban organic farmer. From 1991 to 2019, he served as a music editor at Radio Celje.
Stane Špegel, znan tudi kot Monom, HouseMouse in Stanislav, je že štiri desetletja aktiven na slovenski umetniški sceni kot skladatelj, instrumentalist, producent in ustvarjalec multimedijskih vsebin. Izdal je 23 samostojnih albumov, ki pokrivajo širok spekter glasbenih stilov, ter 10 albumov kot član različnih skupin (The Stoj, Fuzzit, Amfibia, Neurobic, BioNet, Dig, Kissik itd.). Kot član kolektiva Microtrip je v zadnjih petindvajsetih letih nastopal na vseh večjih festivalih elektronske in eksperimentalne glasbe v Srednji Evropi. Njegove skladbe so izšle na več domačih in mednarodnih glasbenih zbirkah, ustvaril pa je tudi remikse tujih umetnikov, kot so Air, Jamez, Chris Liebing, Sestre, Elevators in Eric Satie. Na mednarodnih glasbenih tekmovanjih je prejel več nagrad. Poleg glasbenega dela se Stane ukvarja tudi s produkcijo glasbenih oprem za gledališke in plesne predstave ter javne dogodke. Pripravil je že več kot dvajset samostojnih glasbeno-vizualnih predstav/razstav, ki združujejo njegove skulpture, grafike, reliefne krajine in video filme z avtorsko glasbo. Njegovi video filmi so bili prikazani na več domačih in mednarodnih video festivalih. Stane je tudi soscenarist, režiser in avtor številnih političnih, kulturnih, modnih in športnih dogodkov. Stane je tudi oblikovalec vizualnih komunikacij, fotograf, video snemalec in montažer, oblikovalec spletnih strani in urbani bio kmetovalec. Od leta 1991 do leta 2019 je bil glasbeni urednik na Radiu Celje. Mestna občina Velenje ga izbere za kulturnega ustvarjalca leta 2022. Mejniki: 1980 - ustanovi skupino Šank rock 1982 - zapusti Skupino Šank rock 1983 - formira free-funk-jazz-punk skupino Untergrunt. Iz nje leto dni kasneje nastane skupina PIN, ki leta 1985 posname prvi slovenski techno album 1986 - samoukinitev skupine PIN 1995 - ustanovitev skupine DIG s katero leta 1996 objavi album “Cyber Grunge” 1998 - zasedba DIG se razdeli na dve frakciji - BioNet in Dope Control. BioNet leta 2000 objavil LP “Artistic Disagreements” in samostojno ali v kombinaciji z Dope Control naslednjih nekaj let nastopa na večjih festivalih elektronske glasbe 2000 - začetek samostojne glasbene kariere. V okviru njegovega prvega multimedijskega projekta “TransFormArs” pod imenom HouseMouse objavi tudi prvi samostojni istoimenski LP zapolnjen z visokoktansko techno glasbo 2003 - objava dvojnega albuma “Osnove Elektrotehnike”, ki je prvi slovenski glasbeni izdelek prodajan na Amazonu 2004 - objava LP-ja “Party Monster”, ki je prvi slovenski mixani album z avtorsko house glasbo. Tega leta z Boštjanom Lebnom ustanovi skupino Amfiba in z njo v naslednjih letih posname tri albume 2005 - soavtor glasbenih partitur in producent za izvirna zvokovna aviza (napovedniki in glasbena ločila) za Radio Slovenija - Val 202 in A1. 2007 - za večmedijski projekt “Odsevi in odmevi” prejme posebno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za inovativen pristop k povezovanju umetnosti in gospodarstva 2012 - s priznanim jazz saksofonistom in skladateljem Juretom Puklom pod imenom Fuzzit posnameta LP “Konfuzit” 2013 - pridruži se skupini The STROJ in z njo posname album “Metafonic” 2014 - ob srečanju z Abrahamom glasbeno kariero nadaljuje pod imenom Monom, pred tem pa pod imenoma HouseMouse in Stanislav med leti 2004 in 2014 posname in pri založbah v tujini objavi osem stilsko zelo različnih albumov. Stalni spremljevalci njegovih glasbenih izdaj so tudi avtorski multimedijski projekti 2015 - začne redno sodelovati z ameriško založbo Magnatune in zanjo do sedaj izda deset LP-jev kot samostojni izvajalec ali član skupin Fuzzit, Amfibia in Neurobic 2021 - izide njegov jubilejni dvajseti album »Discoid« zapolnjen z devetimi melodičnimi disco, house in techno kompozicijami 2023 - Mestna občina Velenje ga izbere za kulturnega ustvarjalca leta 2022
MUSIC COMPOSER, PERFORMER, PRODUCER & MULTIMEDIA ARTIST
English
German
Contact
Press
Photos
Media
Music
Bio
News
Home